Dinozaury Najwspanialsze stworzenia w historii Ziemi

Ery geologiczne. Paleozoik

Paleozoik to era, która trwała 291 milinów lat (od ok. 540 do 250 mln lat temu). Erę tę dzieli się na 6 okresów wymienionych poniżej. Uporządkuj je w kolejności chronologicznej (od najstarszego), klikając na ich nazwy i przeciągając je w odpowiednie miejsce w rzędzie:

  • Dewon
  • Perm
  • Kambr
  • Karbon
  • Sylur
  • Ordowik

Więcej informacji: Paleozoik - Wikipedia